Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w polityce prywatności.

zamknij
 

ZWROTY

Możesz odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Możesz odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie można sformułować samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru udostępnianego poniżej.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany produkt nie powinien nosić śladów użytkowania. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:

Anna Pyszniak
Ul. Wójtowicza 58 A
23-213 Zakrzówek

W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Wyjątek stanowią koszty dodatkowe, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem innego sposobu dostawy, niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty podczas zakupu. Ponosisz tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili uzyskania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

WYJĄTKI OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ WEDŁUG ART. 38 USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

Zobowiązujemy się dostarczyć Towar bez wad. Reklamacje, wynikające z naruszenia Twoich praw gwarantowanych prawnie lub na podstawie naszego Regulaminu, prosimy kierować na skrzynkę: reklamacje@zdroweko.pl lub listownie na adres:

Anna Pyszniak
Ul. Wójtowicza 58 A
23-213 Zakrzówek

Celem rozpatrzenia reklamacji powinieneś przesłać reklamowany towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy przesłać na adres wskazany powyżej.

Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

W przypadku braków w reklamacji zwrócimy się z prośbą o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania prośby.

REKLAMCJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Możesz nam zgłosić także reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług kierując je na skrzynkę: reklamacje@zdroweko.pl, lub listownie na adres:

Anna Pyszniak
Ul. Wójtowicza 58 A
23-213 Zakrzówek

W reklamacji podaj prosimy swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

Zobowiązujemy się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Cię o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji zwrócimy się z prośbą o jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania prośby.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich usługodawca zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje link do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów.
Link do platformy ODR